W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyły się okręgowe obchody Dnia Tradycji Służby Więziennej. W uroczystości udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, kadra zarządzająca jednostkami penitencjarnymi okręgu bydgoskiego oraz awansowani funkcjonariusze.

Dzień Tradycji Służby Więziennej

Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej, stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej. 

104 lata temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej. Straży, której dumną spadkobierczynią i kontynuatorką jest obecna Służba Więzienna pielęgnująca swoją historię i tradycję.

Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie Organizacji Okręgowych Dyrekcji Więziennych oraz Dekret z dnia 8 lutego 1919 roku o Tymczasowych Przepisach Więziennych dały początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Uroczysta akademia okręgu bydgoskiego

Podczas uroczystości, których organizatorem był mjr Krystian Wasiński, Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Służby Więziennej pełniącym służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Po raz pierwszy, dzięki nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, funkcjonariusze zostali awansowani na stopień chorążego sztabowego Służby Więziennej. Wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych dokonał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy w asyście mjr. Krystiana Wasińskiego, dyrektora grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

Minister Sprawiedliwości nadał 6 funkcjonariuszom jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego wyższe stopnie Służby Więziennej w korpusie oficerskim.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej awansował 67 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie chorążych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy awansował 112 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie podoficerskim.

Z dniem 8 lutego 2023 roku awans na wyższy stopień służbowy otrzymało w okręgu bydgoskim łącznie 185 funkcjonariuszy.

W asyście pocztów sztandarowych

Godnej oprawy ton nadały poczty sztandarowe: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaczenia Semper Paratus

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej podczas uroczystej gali na centralnych obchodach Dnia Tradycji Służby Więziennej, która odbyła się w Warszawie 8 lutego br. siedmiu funkcjonariuszy z jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zostało uhonorowanych, przyznanym przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP, Medalem za Długoletnią Służbę, a dwóch funkcjonariuszy wyróżniono odznaczeniami Semper Paratus.

Medale prezydenckie wręczył Andrzej Dera, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, a odznaczenia Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości wraz z gen. Jackiem Kitlińskim, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej.

Pamiątkowe zdjęcia

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy podczas uroczystej odprawy odczytał list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała  Wosia, który został skierowany do funkcjonariuszy i pracowników formacji. Ponadto w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie, w związku z obchodzonym Dniem Tradycji Służby Więziennej płk Andrzej Gniot, dyrektor okręgowy przekazał na ręce Państwa dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego pamiątkową, przedwojenną fotografię Straży Więziennej oraz list skierowany do kadry kierowniczej od Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia.

Śladami historii

Obchody Dnia Tradycji Służby Więziennej były dobrą okazją do rozmów o historii formacji. Funkcjonariusze uczestniczący w akademii mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci i Historii mieszczącej się w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej. Istotną częścią zwiedzania jest cześć wystawy odwołująca się bezpośrednio do tradycji przedwojennej Straży Więziennej zakorzenionej mocno w wizji budowania odrodzonego państwa polskiego.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann, kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: sierz. sztab. Wojciecyh Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej