21 kwietnia br. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zaprezentowali Służbę Więzienną tegorocznym maturzystom jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

Kolejne spotkanie rekrutacyjne

Więziennicyspotkali się z maturzystami Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz klasą mundurową Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie. Funkcjonariusze przybliżyli młodzieży charakterystykę i zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

Jakie wymaga należy spełnić, by być jednym z nas?

Podczas trzech spotkań omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony służby w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielom zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, które zakończyły się możliwością obejrzenia środków ochrony osobistej, środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Podsumowanie zajęć

W części podsumowującej zwrócono młodzieży uwagę na ważny aspekt jakim jest ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowanie i wybory, szczególnie w tak ważnym momencie życiowym, jakim jest okres zakończenia kolejnego, bardzo ważnego etapu edukacji i podejmowanie istotnych decyzji dla całego dalszego dorosłego życia.


 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej