Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizowany został kurs zawodowy przygotowujący skazanych do wykonywania zawodu malarz. Kurs realizowany był ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym zwanym dalej Funduszem Sprawiedliwości.

Jednym z zadań, jakie nałożył ustawodawca na Służbę Więzienną, jest przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu. Odbywa się to między innymi poprzez naukę i pracę. Stąd też w jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze Służby Więziennej organizują kursy zawodowe kierowane do osadzonych nie mających wykształcenia, bądź nie umiejących znaleźć pracy w swoim wyuczonym zawodzie.

Malarz - zawód cały czas aktualny

Okazuje się, że malarz w Polsce to wyjątkowo atrakcyjny zawód. Oprócz malowania wnętrz malarz budowlany zajmuje się również malowaniem elewacji budynków, dachów lub elementów metalowych i drewnianych związanych z budynkiem, a także obiektów wokół budynku. Skazani pod okiem fachowców uczą się nie tylko jak wykonywać poszczególne prace, ale i jakie materiały stosować. Zatrudnienie na tym stanowisku wymaga dużej precyzji oraz cierpliwości. Najważniejszą cechą przyszłego malarza są zdolności manualne i sprawność motoryczna rąk.

Zawód, nowe umiejętności, naprawienie szkód

Zaletą podejmowania pracy za więziennym murem jest wyrobienie nawyku pracy, zdobycie cennego doświadczenia, zawodu oraz nowych umiejętności, które po wyjściu na wolność mogą przydać się podczas szukania nowej pracy, tym samym przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Dzięki otrzymywanemu wynagrodzeniu, mnóstwo szkód wyrządzonych w przeszłości przez osadzonych może zostać naprawionych, skazani regulują dzięki pracy zobowiązania alimentacyjne i komornicze. Ze środków pozostających do dyspozycji więźniowie wspierają również swoje rodziny na wolności.

 

 Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej