Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy, który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

W imieniu Ministra Zdrowia Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy dokona wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień dla Działaczy i Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród odznaczonych Honorowych Dawców Krwi Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał kpr. Andrzej Tomaszewski, na co dzień pełniący służbę na stanowisku strażnika działu ochrony Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. Kpr. Andrzej Tomaszewski pierwszy raz oddał krew 10 września 2006 roku.

„Do pierwszej donacji namówili mnie koledzy i tak trwa to do dnia dzisiejszego. Kilka dni temu będąc kolejny raz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu przekroczyłem już 26 litrów oddanej krwi” - powiedział funkjonariusz. 

Kpr. Andrzej Tomaszewski od 2 lat aktywnie działa w Klubie HDK przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu promując cykliczne akcje honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy jednostki. Dzięki temu w szeregach Służby Więziennej z roku na roku przybywa Honorowych Dawców Krwi.

Honorowy Dawca Krwi

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy, który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Bezcenny dar

Pomimo ogromnego postępu medycyny nie udało się do tej pory wytworzyć substancji, która byłaby odpowiednikiem ludzkiej krwi. Zatem jedynym jej źródłem są inni ludzie. Nie bez powodu krew nazywana jest najcenniejszym darem – pozwala często na uratowanie życia drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy pełni uznania dla takiej postawy - ratującej życie drugiego człowieka i serdecznie gratulujemy otrzymanego odznaczenia. Mamy nadzieję, że aktywność na polu honorowego krwiodawstwa będzie źródłem nieustającej satysfakcji, a pełna zaangażowania i ofiarności postawa przynosi powszechne uznanie.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej