W ramach współpracy grudziądzkiej Służby Więziennej z jednostkami oświatowymi odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z młodzieżą Zespołu Szkół w Robakowie.

Praca w Służbie Więziennej

Jak zostać mundurowym, co musi cechować więziennika i jakie trzeba mieć do tego predyspozycje - to niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej, które odbyło się 5 maja br. z młodzieżą Zespołu Szkół w Robakowie, gmina Stolno. W trakcie konwentu młodzież została zapoznana z historią Służby Więziennej jak i Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego przeznaczeniem. Został zaprezentowany sprzęt oraz środki ochrony osobistej i przymusu bezpośredniego jakimi posługują się funkcjonariusze. Mundurowi prowadzący spotkanie starali się przybliżyć charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W trakcie prelekcji funkcjonariusze zapoznali młodzież z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi oraz  przybliżyli specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej jako ewentualnego przyszłego miejsca zatrudnienia. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie odpowiedzieli także na szereg pytań zadawanych przez uczniów dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Trzy cele, jedno spotkanie

Celem spotkania było zaprezentowanie wizerunku Służby Więziennej, zachęcenie młodzieży do wyboru drogi kariery w naszych szeregach. Działania powyższe miały również na celu promowanie właściwych wzorców, zachowań, a także stylu życia, co ma wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka  Trzecim celem był cel wychowawczy i profilaktyczny, poprzez ukazanie uczestnikom negatywnych skutków nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcia: por. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej