W jednostkach penitencjarnych opiekę duszpasterską zapewniają księża kapelani. Sprawowanie posługi kapłańskiej, dzielenie się wiarą i rozmowa, to najważniejsze zadania kapelana więziennego. Dziś towarzyszą skazanym w specyficznym czasie w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

Wielki Czwartek

Nasze myśli kierujemy w tym szczególnym dniu w stronę wszystkich kapłanów, a przede wszystkim księży pracujących w zakładach karnych. Wyrażamy ogromne uznanie za wykonywanie przez nich posługi duszpasterskiej w więzieniach.

Na czym polega to specyficzne duszpasterstwo?

W polskich jednostkach penitencjarnych zatrudnionych jest 170 kapelanów więziennych, w posługach religijnych wg. statystyk uczestniczy ok. 10% populacji skazanych.

Kapłaństwo tak naprawdę wszędzie jest takie samo, a więc przede wszystkim jest to posługa Słowem i sprawowanie sakramentów świętych. Praca księży często porównywana jest do tej, którą wykonuje psycholog. Księdza posługa nie ogranicza się do więziennych murów. Z niektórymi osobami kapelani mają kontakt także wtedy, gdy opuszczą więzienie, zdarzają się sakramenty ślubu, chrzty, pogrzeby. Kapelan towarzyszy ludziom jako przyjaciel, jako człowiek, jako kapłan.

Jak mówi ks. Wojciech Pyrzewski kapelan Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu "każdy ma przerwy w czynieniu dobra, niektórzy ponoszą konsekwencje tego, przebywając za kratami...".

Życzenia

W specyficznym czasie epidemii, w czasie przeżywania tajemnicy kapłaństwa życzymy Wszystkim Kapłanom siły, łaski i nadziei w głoszeniu ewangelii. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy wszędzie tam, gdzie sprawujecie swą posługę, przyniesie wiele dobra, niech rodzi wiarę, nadzieję i miłość.


Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej