Ważne miejsce w oddziaływaniach Służby Więziennej zajmuje przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń. Należy do nich m.in. dzień przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Szczególna wizyta

6 kwietnia 2022 r. kilkadziesiąt tysięcy uczniów jak co roku wzięło udział w jednodniowych wizytach w firmach bądź instytucjach w całym kraju w ramach "Dnia Przedsiębiorczości", programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej. Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu gościł w tym dniu uczennice klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu im. Jana Pawła II.

Dzień przedsiębiorczości

To pomoc uczniom szkół średnich w przygotowaniu do świadomego wyboru zawodu. Program pozwala odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, umożliwia rozwianie wątpliwości młodych ludzi związane z tym, jak naprawdę wygląda praca w wybranym zawodzie. Uczeń realizujący program ma niepowtarzalną okazję zapoznać się z danym miejscem pracy, dzięki czemu może sprawdzić, czy zawód po prostu mu się podoba. W tym czasie zapoznaje się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków, wykonuje proste zadania, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Dzięki doświadczonym funkcjonariuszom – młodzież ma okazję dowiedzieć się, jakie kompetencje, wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania pracy na upragnionym stanowisku w wymarzonym zawodzie. A to z kolei pomaga podjąć decyzję na temat dalszego kierunku kształcenia.

Wizyta uczniów w jednostce

Podczas wizyty w Zakładzie Karnym gościom zaprezentowano prelekcję na temat historii więziennictwa i jednostki. Uczniowie w trakcie wykładu mieli okazję  uzyskać informację o wykształceniu, umiejętnościach i  predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu oraz o zasadach rekrutacji do służby. Uzyskali również wyczerpujące informacje dotyczące Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Rozmawiali także  z funkcjonariuszami i pracownikami z poszczególnych pionów służb na temat ich codziennej pracy. W trakcie wizyty odwiedzili dział kadr, dział ewidencji, dział penitencjarny oraz oddział terapeutyczny. Oprócz zainteresowania charakterem pracy w jednostce penitencjarnej, młodzież interesowała się zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności. Zdobyta wiedza na pewno przyda się młodym ludziom w podjęciu decyzji o wyborze zawodu.

Uczniowie chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami

- Myślę, że program, w jakim wzięłam udział, jest dla nas możliwością sprawdzenia się w różnych dziedzinach, możliwością poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy, która przyda nam się przy dokonywaniu wyborów.  – mówi: Daria

Angelika na pytanie Czy było warto? odpowiada: - Oczywiście! Otrzymałam wiele cennych rad, które przydadzą mi się w dorosłym życiu. Dowiedziałam się, że każda praca niesie ze sobą jakiś ciężar, jednak jeśli wykonujemy swoje zadania z pasją, staje się ona dla nas przyjemnością.

Jestem bardzo zadowolona z możliwości odwiedzenia zakładu karnego. Tym bardziej, że bardzo chciałabym w przyszłości zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej. Było to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie”- mówi Amelia

 

Poprzez tego typu  inicjatywy Służba Więzienna staje się partnerem szkoły w zakresie pomocy w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, pomaga młodym ludziom zweryfikować wyobrażenia o pracy, w tym niełatwym zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej