W Polsce wciąż wzrasta spożycie alkoholu. Tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny włączył się do akcji „Sierpień miesiącem abstynencji” biorąc pod uwagę nie tylko motywy religijno-moralne, ale również wychowawcze i patriotyczne.

Sierpień miesiącem abstynencji

Przeżywany jest od 1984 roku, w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do abstynencji i troski o trzeźwość. Miesiąc sierpień nie został wybrany przypadkowo, w tym miesiącu przeżywamy wielkie historyczne rocznice, jak cud nad Wisłą, czy Powstanie Warszawskie, gdy rodacy oddawali życie za naszą wolność.

Liczby

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu. Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu.

Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne

Reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. Coraz większym polem działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. influencerów często pojawiają się różne formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na ich zachowania. Groźnym trendem w marketingu jest również promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. Alkohol to znak wysokiego statusu, udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest w nich ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa. Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego życia. Jakże często docierają do nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków, źródle bólu i cierpienia, źródle samotności i poniżenia.

Formy oddziaływań terapeutycznych prowadzonych wobec skazanych

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu od wielu już lat inicjuje wiele przedsięwzięć promujących abstynencję, angażuje się w różnego rodzaju działania o charakterze profilaktyki problemów społecznych w tym uzależnień. W Zakładzie Karnym działają dwa oddziały terapeutyczne: jeden dla kobiet, drugi dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Łącznie przebywa w nich 60 skazanych, które pragną zmienić swoje zachowanie problemowe jakim jest uzależnienie od alkoholu. Pomocą służy wykwalifikowana kadra jednostki penitencjarnej – psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, wychowawcy zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Praca z osadzonymi w oddziałach terapeutycznym odbywa się m.in. w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, współpracę ze wspólnotą AA oraz organizowane spotkania dla rodzin osadzonych. Absolwenci terapii, którzy po jej zakończeniu nadal przebywają w więzieniu podtrzymują efekty odbytej terapii uczestnicząc w spotkaniach grup wsparcia.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu od kilku lat jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szkołach na terenie Grudziądza.

Ustawicznie prowadzone są działania profilaktyczne w postaci prowadzenia programów profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych. Podstawowymi celami tych programówu jest edukacja w dziedzinie społecznych aspektów nadużywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu, uświadomienie roli narkotyków w powstawaniu problemów w życiu osobistym i rodzinnym oraz w sferze zawodowej, zdrowotnej i prawnej skazanych. Tego typu oddziaływania ukierunkowane są na rozwiązanie problemów związanych z brakiem umiejętności używania alkoholu i sięganiem po inne używki. Mają zarazem służyć zapobieganiu ryzykownych zachowań. Osoby trafiające do zakładów karnych należą zwykle do kategorii ryzykownie pijących.

Od wielu lat włączamy się również w akcję „Sierpień miesiącem alkoholowej abstynencji”. Poprzez przygotowane audycje emitowane drogą radiowęzłową, wykonane gazetki ścienne, projekcje fragmentów filmów, szereg pogadanek, ogłoszenie konkursów plastycznego promujących sierpień jako miesiąc abstynencji, wspieramy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują pomocy.

Odpowiedzialność za własną trzeźwość

Poprzez kierowane działania profilaktyczne funkcjonariusze Służby Więziennej zwracają uwagę na ważny fakt, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za własną trzeźwość, ale także trzeźwość drugiego człowieka. Dzięki powyższym przedsięwzięciom uświadamiamy odbiorców, że abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu sytuacjach ludzkiego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest niezbędne w życiu codziennym: w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie opieki nad dziećmi, itd.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej