Z okazji Świąt Narodowych, tj. 2 maja Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz z okazji Ustanowienia Konstytucji 3 Maja na terenie jednostki penitencjarnej odbyły się konkursy plastyczne i pogadanki tematyczne emitowane drogą radiowęzła.

Z kart historii

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia w Polsce w 1971 roku Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. 

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) nowoczesną, spisaną konstytucji. To najwyższy akt prawny w państwie. Jej przepisy stosuje się bezpośrednio, co określa się jako konstytucyjną zasadę państwa prawa. Konstytucja zawiera określenie ustroju państwowego, kompetencje poszczególnych organów władzy, ich wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Natomiast Konstytucja z dnia 3 maja zniosła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ogranicza prawa sejmików ziemskich.

Za murami więzienia

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. W Oddziale Zewnętrznym w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu ustawicznie prowadzone są oddziaływania wychowawcze mające na celu przybliżenie osadzonym historię naszego kraju, które w dalszej perspektywie służą osadzonym w budowaniu własnej tożsamości jako obywateli, członków szerszej wspólnoty. Tym razem z okazji Świąt Narodowych, tj. 2 maja Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz z okazji Ustanowienia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku odbyły się konkursy plastyczne, pogadanki tematyczne emitowane drogą radiowęzła. Pod kierunkiem wychowawców skazani przygotowali tablice tematyczne w oddziałach mieszkalnych. Dodatkowo zostali zapoznani z historią polskich symboli narodowych, ich znaczenia w dziejach narodu i państwa.

Tekst/ zdjęcia: kpt. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej