Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. W tym roku święto przypada na 20 października 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji – Tydzień Mediacji

Obok Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzimy również Tydzień Mediacji w Polsce ustanowiony z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w tygodniu, w którym przypada MDM. Wszystkie wydarzenia związane z Tygodniem Mediacji w Polsce odbywają się w okresie od 17 do 21 października br.

Mediacja - to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja daje szanse naprawienia szkód spowodowanych przestępstwem.

Zadania Służby Więziennej

W zakładach karnych i aresztach śledczych odbywają karę osadzeni za wiele, często ciężkich przestępstw. Zadaniem personelu penitencjarnego i terapeutycznego jest praca nad czynnikami, które doprowadziły skazanych na drogę przestępstwa. Podejmując wiele działań ukierunkowanych na przyszłość, nie zapominamy, iż jednym z determinantów powrotu do społeczeństwa jest zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd. Idea mediacji i sprawiedliwości naprawczej od wielu lat funkcjonuje w przepisach prawa. Badania wskazują, że choć nadal jest dla wielu mało znanym, to jednak skutecznym narzędziem.

Od początku trwania tygodnia mediacji w zakładzie karnym prowadzona jest kampania informacyjna dla osadzonych dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, jak również rozdawanych przez wychowawców osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. Kolejnym etapem kampanii informacyjnej jest cykliczne emitowanie przez radiowęzeł audycji dotyczącej mediacji.

Sprawiedliwość naprawcza

Jest narzędziem pozwalającym na dokonanie refleksji i niwelowanie chęci odwetu. Musimy pamiętać, że orzeczona izolacja, to dla osadzonego jedynie element spośród wielu celów odbywania kary. Ważne jest, aby sprawca podjął się pracy nad sobą i swoją przyszłością, ale też miał odwagę zrekompensować swoje winy. Choć wielu krzywd czas nie cofnie, stosując sprawiedliwość naprawczą czy mediację można doprowadzić do wzajemnie satysfakcjonujących rozstrzygnięć.

Kampania dotycząca mediacji to kolejny krok samodoskonalący. Im więcej wprowadzać będziemy indywidualizacji w pracy ze skazanymi, tym większe prawdopodobieństwo, że dzisiejsi skazani w przyszłości, jako wolni ludzie, nie wkroczą ponownie na drogę przestępstwa. Propagowanie i wprowadzanie nowych, potwierdzonych w skuteczności narzędzi oddziaływań, pozwala nam na zwiększenie skuteczności pracy.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej