Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustanowiony przez Komisję Europejską ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze. To część strategii, zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej. To także świetna okazja, by przypominać wszystkim uczestnikom ruchu, że za bezpieczeństwo na drodze odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, zarówno jako piesi, rowerzyści, jak i kierujący pojazdami.

Krótka statystyka

W ciągu roku z powodu używania alkoholu traci życie niemal 20 tys. Polaków. Jedno średnie miasteczko. Jeden wypełniony po brzegi stadion piłkarski. W 2020 roku Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł. Warto wiedzieć, że sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3 litrów na osobę. Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przez statystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu i na to, że jest dwa do trzech milionów osób, które regularnie się upijają. Przy czym, pijący i alkoholicy popełniają przestępstwa wielokrotnie częściej niż ludzie tej samej płci i w tym samym wieku nie należący do intensywnie pijących. Szacuje się, że co czwarty więzień w Polsce to alkoholik. Około 30 % z tych osadzonych, którzy po raz pierwszy trafili do izolacji penitencjarnej, popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu. Ta liczba drastycznie wzrasta jeśli chodzi o recydywistów, to już nawet 70-90 % osadzonych.

Przestępczość na drodze

W Polsce przestępczość związana z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również w ostatnich latach brawurowa jazda, stanowi problem o charakterze społecznym. W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywają osoby skazane za tzw. przestępstwa drogowe. Najczęściej jest to jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego zakazu. To właśnie z myślą o takich skazanych w jednostkach penitencjarnych realizowane są programy resocjalizacyjne.

Służba Więzienna w oddziaływaniach na skazanych

Odbiorcami wprowadzonego święta są zarówno instytucje decydujące w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i sami użytkownicy dróg. Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw służących rozwijaniu między innymi świadomości w zakresie odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym, profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i kształtujących poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory, jak również w przypadku osób uzależnionych w obszarze profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Przykładem programów resocjalizacyjnych skierowanych do kierowców odbywających karę pozbawienia wolności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego jest psychokorekcyjny program HIOB, dedykowany dla skazanych z art. 178a Kodeksu karnego. Jego celem jest przekazanie wiedzy o wpływie alkoholu na organizm i zachowanie uczestnika ruchu drogowego, konsekwencjach prawnych prowadzenia pod wpływem alkoholu, alternatywnych sposobach radzenia sobie po spożyciu alkoholu, autodiagnoza, wzbudzenie emocji i skłonienie do autorefleksji w powyższym obszarze. W obliczu spotykanej na drodze agresji wśród kierujących przydatnym w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, jest program ART. Jest to trening zastępowania agresji służący eliminowaniu zachowań antyspołecznych na rzecz zachowań prospołecznych, rozwijaniu samokontroli i uwrażliwieniu moralnemu. 

W przypadku osób z diagnozą uzależnienia z pomocą natomiast przychodzi terapia w oddziałach terapeutycznych. Osobom borykającym się z problemem picia, czy też zażywania substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy dedykowana jest również Krótka Interwencja. Jest to cykl spotkań z psychologiem ukierunkowanych na autodiagnozę obszaru problemowego i zaprojektowanie adekwatnych oddziaływań. Cyklicznie odbywają się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z okazji Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Apelujemy o ostrożną i rozważną jazdę na co dzień, aby wszystkim po polskich drogach podróżowało się bezpiecznie! Pamiętajmy jednak o odpowiedzialnym zachowaniu na drodze nie tylko od święta. To czy bezpiecznie dojedziemy do celu w głównej mierze zależy od nas samych. Poprzez naszą postawę za kierownicą przejawiającą się respektowaniem przepisów prawa, a także szacunkiem do innych użytkowników ruchu tworzymy kulturę bezpieczeństwa na drogach. Siadając za kierownicą pojazdu pamiętajmy, że odpowiadamy za przewożone osoby oraz innych uczestników ruchu.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej