Oddziaływania resocjalizacyjne w pracy nad skazanymi mogą być realizowane w różnych formach. Jedną z nich są spotkania z ludźmi, którzy potrafią przekazać świadectwo zmiany.

20 stycznia  br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie odbył się koncert muzyczny wykonany przez  wiernych Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Osoby te przekazują pozytywne przesłanie w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz opowiadają o pozytywnej przemianie swojego życia.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej