Korzyści płynące z nauki języków obcych wydają się być oczywiste. Współcześnie jedną z głównych umiejętności warunkujących zatrudnienie jest znajomość języka obcego, w szczególności języka angielskiego, którym posługuje się niemal cały świat.

Język obcy, szczególnie angielski towarzyszy nam praktycznie na co dzień – w mediach – internecie, telewizji, w przestrzeni publicznej – w reklamach, na plakatach, opakowaniach produktów. Można pokusić się więc o stwierdzenie, żeby do końca zrozumieć otaczającą nas, współczesną rzeczywistości potrzebna jest jego znajomość. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie utworzone zostało koło języka angielskiego pn. „Why not?!”. Skazani raz w tygodniu uczą się mówić, czytać i pisać w języku obcym. Zajęcia prowadzi wychowawca ds. kulturalno – oświatowych, szer. Ewa Szeliga. Skazani chętnie uczestniczą w zajęciach i z dużym  zaangażowaniem podchodzą do nauki.

Tekst: szer. Ewa Szeliga
Zdjęcia: st. sierż. Artur Uryga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej