15 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczystości zorganizowali: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Region Śląsk Opolski, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu oraz Burmistrz Grodkowa.

Kierownictwo jednostek okręgu reprezentowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko i Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie st. chor. Daniel Sobieraj.

Organizację związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funikcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie Czesław Tuła oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Danuta Malkusz. W trakcie spotkania obecni byli także przedstawiciele władz miasta, służby mundurowe oraz osoby internowane w czasie stanu wojennego.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu. Całość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta, udając się pod mury grodkowskiego więzienia, obecnie Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie. To miejsce, w którym w czasie stanu wojennego przetrzymywano 440 internowanych.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej