W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, przeprowadzono szereg oddziaływań wychowawczych, które miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości skazanych w zakresie szczepień przeciwko COVID – 19.

Na terenie jednostki odbył się wykład z ratownikiem medycznym p. Magdaleną Kanią. Oprócz części merytorycznej, zorganizowana została również dyskusja, podczas której prowadząca odpowiadała na nurtujące osadzonych pytania. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród skazanych, z których kilku po spotkaniu wyraziło chęć zaszczepienia się.

W ramach działań informacyjnych sporządzono wiele pogadanek i broszur, które podczas wizytacji cel mieszkalnych zostały osadzonym przekazane. Prowadzona akcja informacyjna ma na celu wzbudzenie w skazanych poczucia odpowiedzialności zbiorowej i ukształtowanie w nich prozdrowotnych postaw.

Tekst:  szer. Ewa Szeliga
Zdjęcia: st. szer. Magdalena Szeliga, szer. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej