Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Brzegu 5 marca br. gościli na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach promocji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Spotkanie stało się okazją do przedstawienia młodzieży zasad funkcjonowania naszej formacji oraz nowo powstałej szkoły. Podczas lekcji uczniom z klas maturalnych Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie st. chor. Daniel Sobieraj oraz por. Magdalena Antoszczyszyn przedstawili zakres działań Służby Więziennej i strukturę zakładu karnego. Młodzi ludzie zostali również zapoznani z propozycją podjęcia studiów wyższych na WSKiP w Warszawie. Przedstawiono im zagadnienia związane ze specyfiką pracy wychowawcy penitencjarnego, a także z codziennymi realiami pracy z osobami pozbawionymi wolności. Młodzieży rozdano ulotki informujące o uczelni, a na terenie szkoły rozwieszono plakaty.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej