W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych skierowanych do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

logo-materialy-power.jpg

W bieżącym roku odbyły się następujące kursy:

1. malarz-tapeciarz - 2 edycje;
2. ogrodnik - 1 edycja;
3. Konserwator powierzchni płaskich - 2 edycje;
4. Spawacz metodą MIG.

Kursy połączone były ze szkoleniami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W każdym szkoleniu uczestniczyło 12 skazanych. We wszystkich kursach wzięło udział 72 osadczych.

Tekst: plut. Bartosz Galar
Zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej