W 2019 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", Działanie 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie przewidzianych do realizacji będzie realizowanych 7 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych skierowanych do osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Do chwili obecnej odbyły się dwa kursy zawodowe: opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz malarz-tapeciarz. 

Przewidziane kursy w 2019 r.:
1. Elektryk z uprawnieniami do 1 Kv
2. Malarz-tapeciarz (2 edycje)
3. Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
4. Brukarz
5. Spawacz metodą MIG (2 edycje)

Tekst: sierż.  Bartosz Galar
Zdjęcie: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej