W 2021 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu Oddział Zewnętrzny w Grodkowie przewidziany do realizacji będzie 1 cykl szkoleniowo-aktywizacyjny skierowany do osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Projekt odbywa się w ramach Działania 2.7 pn. "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przewidziane kursy w 2021 r.:
1. Malarz-tapeciarz

Projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Opracowanie: kpt. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej