Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. przedłużam na terenie Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie, wprowadzone obostrzenia w zakresie:
1) wstrzymania zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta na rzecz kontrahentów zewnętrznych,
2) ograniczenia udzielania widzeń na zasadach określonych w zakładce "dla interesantów" - "widzenia".

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej