W związku z zagrożeniem epidemicznym od marca br. wokandy w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbywają się online.

Skazani stają przed sądem penitencjarnym, przed którym ubiegają się m.in. o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w karze oraz  zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Przed wybuchem pandemii, posiedzenia sądu penitencjarnego odbywały się raz bądź dwa razy w miesiącu na terenie brzeskiej jednostki, w specjalnie przeznaczonym do tego celu  pomieszczeniu. W chwili obecnej osadzeni łączą się z sądem za pomocą internetu. Sąd penitencjarny bez opuszczania swojej siedziby obraduje w Opolu, gdzie rozpatruje wnioski osadzonych za pośrednictwem wideokonferencji. Natomiast na terenie jednostki do specjalnie przygotowanego pomieszczenia doprowadzani są  skazani, którzy mogą stanąć przed obliczem sądu. W wokandzie uczestniczą również prokurator i adwokaci, będący w tym czasie w siedzibie w sądu oraz wyznaczony przez dyrektora przedstawiciel jednostki penitencjarnej, który pozostaje na jej terenie. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu wokandy odbywają się bez zakłóceń i z taką samą regularnością.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej