24 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyły się ćwiczenia obronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej i Straży Pożarnej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Ćwiczona sytuacja zakładała naruszenie porządku przez skazanego w celi mieszkalnej oraz zagrożenie zewnętrzne w postaci pożaru. Celem działań było praktyczne wykorzystanie instrukcji ochronnej, doskonalenie umiejętności działania załogi w sytuacji zagrożenia, praktycznych umiejętności użycia środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętności współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Grodkowie.

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej