Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

Kurs dekarza to już kolejne, w krótkim odstępie czasu, szkolenie dla skazanych w celu ułatwienia im powrotu na rynek pracy. W lipcu bieżącego roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. zakończył się kurs glazurnika oraz kurs malarza, w maju odbywało się szkolenie zawodowe „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. We wszystkich tych kursach mieli możliwość uczestniczyć także skazany odbywający karę w OZ Golesze. W piotrkowskim areszcie równolegle do kursu dekarza trwa aktualnie kurs brukarza. Do końca roku zaplanowano jeszcze m.in. kursy hydraulika, spawacza metodą MIG/MAG, kucharza małej gastronomii, magazyniera z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego i wymianą butki. W skład wszystkich kursów wchodzi również szkolenie kompetencyjne „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”. Kursy zawodowe dla osadzonych realizowane są w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Finansowane są one ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W każdym kursie bierze udział kilkunastu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim lub Oddziale Zewnętrznym w Goleszach.

 

ppor. Cezary Jabłoński, AŚ Piotrków Tryb.

zdjęcia: mł.chor. Łukasz Biernacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej