W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Goleszach z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach osadzeni wykonują prace w podległym ośrodkowi Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach znajduje się gospodarstwo rolne, które zaopatruje jednostki Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w warzywa. Zakwaterowani tu skazani poza pracą u zewnętrznych kontrahentów i na rzecz lokalnej społeczności pracują głównie w w/w gospodarstwie. Ponieważ prace rolne jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, część osadzonych została zaangażowana do prac modernizacyjnych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w oddziale zamiejscowym w Sulejowie.

 

tekst oraz zdjęcia: ppor. Cezary Jabłoński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej