Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach w dniu 14 maja odbył się kolejny już zlot motocyklowy.

Podobnie jak w latach ubiegłych osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Golesze mieli możliwość spotkania i rozmów z członkami chrześcijańskiej grupy motocyklowej. Przy okazji zlotu odbył się także koncertu muzyki związanej z nurtem Kościoła Zielonoświątkowego. Zarówno spotkanie zmotoryzowanej grupy chrześcijańskiej jak i koncert cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród skazanych. Spotkaniu sprzyjała słoneczna majowa aura. Motocykliści już zapowiedzieli swoją wizytę w przyszłym roku.


tekst: ppor. Cezary Jabłoński

zdjęcia: mł.chor. Łukasz Biernacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej