W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach trwa właśnie kurs zawodowy dla 10 skazanych

Resocjalizacja skazanych to dla Służby Więziennej jedno z podstawowych zadań. Duża część osadzonych ma jedynie podstawowe wykształcenie, bez wyuczonego zawodu, bez stałej pracy, utrzymywała się z prac dorywczych, pomocy społecznej i popełnianych przestępstw. Dziś zdobywają oni kwalifikacje zawodowe i są uświadamiani przez kadrę penitencjarną, że można żyć inaczej, że jeszcze nie wszystko stracone. Kurs kucharza małej gastronomii ułatwi skazanym powrót na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia dostosowane są do kompetencji i umiejętności skazanych oraz potrzeb rynku pracy. Część osadzonych, którzy ukończą kurs zostanie skierowana do pracy jeszcze w czasie odbywania kary. Szkolenie finansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach kursu osadzeni przygotowują między innymi posiłki dla pozostałych osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej