22 września br. grupa osadzonych została skierowana do pomocy w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach przez cały dzień nieodpłatnie porządkowali teren Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt. Poza jesiennymi porządkami osadzeni poznali gatunki zwierząt przebywających w osadzie i pomagali przy ich karmieniu. Inicjatywa kierownika Oddziału Zewnętrznego kpt. Tomasz Domankiewicza i władz Nadleśnictwa przynosi obopólne korzyści. W osadzie przeprowadzono bezkosztowo niezbędne prace pomocnicze, a Służba Więzienna mogła realizować jedno ze swoich podstawowych zadań jakim jest resocjalizacja skazanych, którzy swoją pracą mogli zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. Leśny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt, to ważny element edukacji uczniów z okolicznych szkół i nie tylko. Jak możemy przeczytać na stronie Nadleśnictwa Piotrków:

„Dla potrzeb edukacji leśnej utrzymywane są w ośrodku żywe zwierzęta zarówno te domowe jak i te dzikie, których stan nie pozwala na wypuszczenie na wolność, a które stanowią wspaniałą, żywą „pomoc dydaktyczną". (...)Nadleśnictwo Piotrków corocznie wspiera m.in. okoliczne szkoły w realizowanych przez nie działaniach o tematyce przyrodniczo - leśnej. Przykładem jest tu akcja „Nie wypalaj traw, przecież nie zabija się skowronków" organizowana przez Szkołę Podstawową nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy okazji której pracownicy Nadleśnictwa Piotrków rozmawiają o zagrożeniu jakim jest ogień. Co roku wspólnie z harcerzami organizowany jest „Zielony dzień dziecka", a jesienią w Nadleśnictwie Piotrków organizowane jest „Sprzątanie świata" dla miejscowych szkół.”

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej