W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach trwa właśnie kurs przyuczający osadzonych do zawodu hydraulika

W pierwszej kolejności do szkolenia kursowego kierowani są skazani, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. Działania podejmowane przez Służbę Więzienną ułatwiają skazanym powrót na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia dostosowane są do kompetencji i umiejętności skazanych oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Tym razem szkoli się dwunastu osadzonych, a część z nich zostanie skierowana do pracy jeszcze w czasie odbywania kary.

W skład kursu wchodzi również szkolenie kompetencyjne „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”. Kurs zawodowy realizowany jest w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Finansowany jest on ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

oglądaj relację TV Piotrków

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

logo Funduszy Europeiskich.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej