Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu elektryka

Szkolenie dla elektryków to kolejny kurs zawodowy organizowany przez Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach. Grupa trzynastu osadzonych zdała właśnie egzamin końcowy i zdobyła uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji do 1 kV. Po ukończeniu szkolenia większość kursantów zostanie zatrudnionych przez administrację jednostki penitencjarnej i będzie pracować już w czasie odbywania kary.

W skład wszystkich kursów wchodzi również szkolenie kompetencyjne „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”. Zakończony kurs zawodowy realizowany był w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Finansowany był on ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej