Na terenie oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w Goleszach, odbyło się spotkanie dyskusyjne skierowane do osadzonych, poprowadzone przez przedstawiciela Misji Więziennej FYLAKE

Misja Więzienna FYLAKE działa w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Łęcznej, dzięki nawiązanej współpracy ze Służbą Więzienną w OZ w Goleszach odbyło się spotkanie profilaktyczne dla osadzonych, na temat negatywnego i niszczącego wpływu uzależnień na życie człowieka. Prowadzący spotkanie Edward Kędziora, dyrektor Misji, pragnie przekazać i ostrzec osadzonych o wielkości zagrożenia. Jak sam mówi jest przekonany, że ta prelekcja dała sporo do myślenia uczestnikom spotkania. W zajęciach wzięła udział grupa szesnastu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale zewnętrznym. Uczestnictwo w w/w zajęciach jest jednym z wielu, podejmowanych przez administrację, oddziaływań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcie: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej