Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Golesze pracują m.in. w Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach.

Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach działa od 1998 roku jako placówka filialna firmy HELP-MED Sp. z o.o. w Łodzi. W 2015 roku podpisano umowę, na podstawie której skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach są zatrudniani w ośrodku. Osadzeni pracują w systemie bez konwojenta i otrzymują wynagrodzenie. Wykonują oni głównie prace remontowe i gospodarcze. Aktualnie odnawiają sale w których przebywają pacjenci, a już za kilka dni zajmą się wiosennymi porządkami w obrębie obiektu. Z relacji osób nadzorujących pracę skazanych ze strony kontrahenta wynika, że ich praca jest bardzo wysoko oceniana. Pomimo rotacji osadzonych, którzy kończą odbywanie kary lub uzyskują warunkowe zwolnienia pracodawca nie ma najmniejszych uwag do ich funkcjonowania. Postrzegani są jako sumienni i obowiązkowi. Zatrudnianie skazanych daje korzyści obu stroną umowy. Pracodawca obniża koszty i zatrudnia osoby, które w sposób wyjątkowy angażują się w realizację swoich zadań i doceniają szansę jaką otrzymali w czasie odbywania kary. Służba Więzienna dzięki narzędziu jakim jest praca może skutecznie wzbudzać w skazanych wolę współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

tekst oraz zdjęcia: ppor. Cezary Jabłoński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej