Zebrano około 80 worków śmieci

W dniu 06.02.2020 roku skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach podległym Aresztowi Śledczemu w Piotrkowie Trybunalskim posprzątali tereny przyległe do pasa drogowego w miejscowościach Swolszewice, Golesze i Lubiaszów w Gminie Wolbórz. Była to jedna z wielu podobnych akcji realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wolbórz. Kierownictwo oddziału zewnętrznego od lat stara się wspierać lokalny samorząd kierując osadzonych do nieodpłatnej pracy przy podobnych inicjatywach. W czwartek, pomimo mroźnej i wietrznej aury, udało się zebrać około 80 worków śmieci. Skazani byli dozorowani przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, strażników i wychowawców.

Kierowanie osadzonych do pracy na rzecz lokalnej społeczności ma bardzo duże walory resocjalizacyjne. Promowanie zachowań proekologicznych i umacnianie poczucia wspólnej odpowiedzialności jest jednym z ważnych elementów kształtowania społecznie pożądanych postaw wśród więźniów.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej