Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Z początkiem sierpnia bieżącego roku osadzeni z OZ Golesze znaleźli zatrudnienie u dwóch nowych pracodawców. Pięciu skazanych zostało zatrudnionych w systemie bez konwojenta w Ubojni Trzody Chlewnej, Bydła i Koni w Gminie Czarnocin, a jeden w Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach na stanowisku opiekuna osób starszych. Firma Help-Med zatrudniała już skazanych, ale wykonywali oni głównie prace remontowe i gospodarcze. Przyjęcie osadzonego na stanowisko opiekuna było możliwe dzięki prowadzonym w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim kursom zawodowym. Grupa kilkunastu skazanych w ostatnim czasie ukończyła kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Nowe umiejętności pozwolą im łatwiej znaleźć pracę po zwolnieniu z izolacji penitencjarnej, a część z nich może wykorzystać je już w trakcie odbywania kary np. opiekując się innymi skazanymi potrzebującymi pomocy lub właśnie pracując u zewnętrznych kontrahentów. Praca jest jednym z podstawowych sposobów oddziaływania na skazanych w procesie ich resocjalizacji. W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zatrudnieni są wszyscy skazani, większość z nich pracuje nieodpłatnie na rzecz jednostki, głównie w gospodarstwie rolnym. Praca u zewnętrznych kontrahentów jest o tyle ważna, że jest pracą odpłatną i pozwala na zmniejszanie kosztów utrzymania skazanych oraz spłatę zobowiązań np. alimentów. Poza w/w kontrahentami pracę osadzonym z OZ Golesze dają jeszcze: firma Posiadało (praca odpłatna), Urząd Gminy Wolbórz (praca nieodpłatna) oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (praca nieodpłatna). Wzrost zatrudnienia odpłatnego jest możliwy dzięki programowi „Praca dla więźniów”, który przewiduje m.in. wiele korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności.

 

 

tekst: ppor. Cezary Jabłoński

zdjęcia: por. Cezary Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej