Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu narkotesty

Doceniając dobrą współpracę Gminy Wolbórz z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim Burmistrz Andrzej Jaros wyraził zgodę na zakup 100 urządzeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu i przekazanie ich piotrkowskiej jednostce penitencjarnej. Wartość otrzymanych narkotestów to 1078 zł. Realizowana od lat współpraca gminy z aresztem polega głównie na delegowaniu osadzonych do prac porządkowych na terenie samorządu.

Rocznie w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Goleszach wykonuje się kilkaset narkotestów i przekazana pomoc to znaczące wsparcie. Prowadzona profilaktyka antynarkotykowa ma na celu uniemożliwienie przenikania środków odurzających i substancji psychoaktywnych na teren jednostek. Dzięki prowadzonym działaniom funkcjonariusze wielokrotnie ujawniali próby przemytu niedozwolonych substancji. Poza kontrolą osób ubiegających się o wejście na teren aresztu i oddziału zewnętrznego, kontroli paczek, korespondencji, cel mieszkalnych, prowadzona jest też kontrola osób pozbawionych wolności. Dzięki uzyskanej pomocy ze strony gminy kontroli będzie mogła zostać poddana większa grupa osadzonych.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: www.wolborz.eu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej