W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Mając na uwadze konieczność kontynuowania podjętych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, wprowadza się co następuje:

Począwszy od dnia 02 listopada 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i OZ w Goleszach wstrzymuje się:

  1. Udzielanie widzeń, za wyjątkiem widzeń z osobami wymienionymi w art. 8§3 kkw.
  2. Odprawianie nabożeństw oraz udzielanie posług religijnych.
  3. Zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej