W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach 10 skazanych ukończyło kurs cieśli

Resocjalizacja skazanych to dla Służby Więziennej jedno z podstawowych zadań. Duża grupa osadzonych przed doprowadzeniem do odbycia kary (dobrowolne zgłoszenie się do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary to rzadkość) miała jedynie podstawowe wykształcenie, bez wyuczonego zawodu, bez stałej pracy, utrzymywała się z prac dorywczych, pomocy społecznej i popełnianych przestępstw. Dziś zdobywa kwalifikacje zawodowe i jest uświadamiana przez kadrę penitencjarną, że można żyć inaczej, że jeszcze nie wszystko stracone. Zakończony kurs cieśli ułatwi skazanym powrót na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia dostosowane są do kompetencji i umiejętności skazanych oraz potrzeb rynku pracy. Część osadzonych, którzy ukończyli kurs cieśli zostanie skierowana do pracy jeszcze w czasie odbywania kary. Szkolenie finansowane było z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach kursu osadzeni wybudowali wiatę na placu gdzie odbywają się zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz spacery.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: mł.chor. Krzysztof Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej