Wymiana ogrodzeń to następna duża inwestycja prowadzona aktualnie na terenie OZ Golesze

Dotychczas wykonano szereg inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów należących do jednostki takich jak: montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła wraz z wykonaniem gruntowego wymiennika ciepła i skojarzeniem z instalacją c.o., zamontowano kociołek na zrębki jako awaryjne źródło zasilania, wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu led, poszycie dachowe, instalację odgromową na budynku kotłowni, agregat prądotwórczy, wykonano ocieplenie ścian i stropów, wymieniono posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano pomieszczenia sanitarne. Na większość prac jednostka pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Prace przy nowym ogrodzeniu w większości wykonują sami skazani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach, pozwala to znacząco obniżyć koszty inwestycji.

 

tekst: ppor. Cezary Jabłoński

zdjęcia: por. Cezary Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej