Osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrzny w Giżycku z inicjatywy wychowawcy ds. zajęć kulturalno - oświatowych wykonali tematyczną gazetkę ścienną oraz portrety kobiet z okazji święta przypadającego w dniu 8 marca. Skazani chętnie biorą udział w tego rodzaju przedsięwzięciach, które ukazują ich uzdolnienia, jak również rozwijają twórcze myślenie.

Tekst: Magdalena Kucińska
Zdjęcia: st. chor. Magdalena Kołodziejska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej