Zacięta rywalizacja w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku

W dniach 07-14.03.2019 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku rozegrano turniej tenisa stołowego. Zorganizowane zawody dla skazanych były wynikiem inicjatywy wychowawcy - chor. Mariusza Dobosza. Pomimo bardzo zaciętej gry, osadzeni uczestniczący w turnieju przyjęli postawę graczy „fair play”. Ukoronowaniem turnieju było wręczenie dyplomów przez panią Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Giżycku. Osadzeni, którzy stanęli na podium w ramach wyróżnienia, otrzymają nagrody pieniężne. Uczestnicy tego sportowego przedsięwzięcia jednogłośnie stwierdzili, że aktywność fizyczna jest bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu.


Tekst i zdjęcia : Magdalena Kucińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej