„Aktywnie wkraczam na rynek pracowania”

W dniu 04 czerwca br. w Giżycku odbyły się targi pracy pod hasłem „Aktywnie wkraczam na rynek pracowania”, których organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku. Wydarzenie skierowane było do młodych mieszkańców powiatu giżyckiego stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, jak również absolwentów, poszukujących pracy, bezrobotnych, a także innych osób zainteresowanych tematyką rynku pracy. Program obejmował prezentacje lokalnych przedsiębiorców i służb mundurowych, bezpłatne szkolenia i warsztaty: „Przedsiębiorcą być” oraz „Pomysł na biznes”, indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego.
Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Suwałkach z Oddziału Zewnętrznego w Giżycku promowali Służbę Więzienną, w szczególności powołaną do życia w ramach trwającej w SW modernizacji Wyższą Szkołę Kryminologii i Penicjarystyki w Warszawie.  

Tekst: Magdalena Kucińska
Zdjęcia : Anna Kubach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej