Dialog motywujący narzędziem pracy penitencjarnej. Oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się. Służba Więzienna umacnia motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu wśród osadzonych.

Tradycyjne oddziaływania resocjalizacyjne bywały dyrektywne i konfrontacyjne. Obecnie w warunkach izolacji penitencjarnej, aby osiągnąć cele wykonywania kary pozbawienia wolności odchodzimy od takiego podejścia do człowieka i jego problemów. Aktualnie w polskich jednostkach penitencjarnych przeszkoleni psychologowie i wychowawcy z powodzeniem stosują dialog motywujący. W ciągu ostatniego dziesięciolecia takie oddziaływania przeżywają eksplozję popularności. Dialog motywujący to oparty o współpracę z klientem styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Takie podejście wykorzystywane jest w trakcie udziału osadzonych w programie Motywator.

Motywator, który wywodzi się z norweskiego systemu penitencjarnego to program inny niż wszystkie. Już jego założenia odróżniają go od tradycyjnych programów. W Motywatorze wychodzimy od problemów konkretnych skazanych, a nie od gotowej oferty programowej, każdy uczestnik może pracować nad innym, osobistym celem. Program jest więc uniwersalny i elastyczny, a udział w nim skazanego praktycznie nielimitowany, dzięki możliwości kontynuowania go w formie indywidualnej, po zakończonych 10 sesjach grupowych.

W Zakładzie Karnym w Dublinach dwa razy w roku skazani uczestniczą w organizowanych przez przeszkolonych instruktorów edycjach tego programu. Obecnie dwaj kolejni wychowawcy podjęli szkolenie i wkrótce wspomogą dotychczasową kadrę instruktorską, co pozwoli na zwiększenie ''zasięgu'' Motywatora w jednostce. Program w formie sesji grupowych rozpoczęło właśnie 8 kolejnych uczestników.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Karolina Strumiłowska – Korzeniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej