Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na konieczność minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych wynikających z rekomendacji służb sanitarnych, jak również uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin od dnia 22 lipca 2021 roku na terenie Zakładu Karnego w Dublinach, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, realizowane będą widzenia zgodnie z następującymi zasadami:

 

 1. W widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie będzie podlegała ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Widzenie trwa 60 minut.
 3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.
 4. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.
 5. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 20 min. przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.
 6. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz do dokonania dezynfekcji rąk.
 7. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.
 8. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.
 9. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Obowiązuje zachowanie półtorametrowego dystansu pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi, a także pomiędzy rodzinami.
 10. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie z przeznaczeniem do konsumpcji w trakcie widzenia. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.
 11. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte
 12. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 87 428 38 48 wew. 215 , lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_gizycko@gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00.

Widzenia udzielane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz każdą drugą i ostatnią środę miesiąca w godzinach 8:00-9:00, 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00, 16:00-17:00.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej