Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka, powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach kpt. Michała Chrościelewskiego.

Kpt. Michał Chrościelewski pełnił dotychczas funkcję zastępcy dyrektora suwalskiego aresztu a następnie pełniącego obowiązki dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

mjr Michał Zagłoba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej