Na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i Tożsamość" w Działdowie w dniu 9 kwietnia 2019 roku grupa osadzonych uczestniczyła w prelekcji „Z Boga ordynansu. Konfederacja Barska 1768-1772”.

Wykład organizowany był w ramach programu "Z Historią na TY", a prelegentem był Piotr Szubarczyk - pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.
Prelegent przybliżył historię pierwszego powstania polskiego, zrywu niepodległościowego przeciw panowaniu rosyjskiemu. Wskazał, że konfederaci próbowali ratować sytuację, w której znalazła się Rzeczpospolita i była bezpośrednią reakcją na wymuszony przez ambasadora Rosji Nikołaja Repnina rosyjsko-polski traktat gwarancyjny z marca 1768 roku.    

Tekst: por. Sławomir Grochowski
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Karol Wrombel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej