20 marca 2019 roku odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości.

Wzorem lat ubiegłych akcja organizowana jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym dniu pracownicy i funkcjonariusze jednostki gościli uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. W trakcie zorganizowanego spotkania młodzież uzyskała informację o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu, zasadach rekrutacji do służby oraz możliwościach edukacyjnych.
    Zdobyta wiedza będzie przydatna w podjęciu trafnej decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.                 

Tekst i zdjęcia: por. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej