16 listopada br. funkcjonariusze tutejszej jednostki gościli w swojej siedzibie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Mławie, w ramach zorganizowanej wycieczki zawodoznawczej.

            W trakcie spotkania młodzież miała okazję uzyskać informację o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu, zasadach rekrutacji do służby oraz możliwościach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mogli zweryfikować posiadaną wiedzę wizerunku skazanych czy warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

            Zdobyta wiedza na pewno przyda się młodym ludziom w podjęciu decyzji o wyborze zawodu.                

                                                                  

                                                             Tekst i zdjęcia: kpt. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej