31 maja br. funkcjonariusze i pracownicy jednostki gościli studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, w ramach zorganizowanej wizyty studyjnej.

W trakcie spotkania studenci kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego uzyskali informację o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu, zasadach rekrutacji do służby oraz możliwościach edukacyjnych. Wykazywali zainteresowanie pracą penitencjarną z osadzonymi oraz zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności.
Wizyta była cennym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej studentom podczas zajęć dydaktycznych.

Tekst i zdjęcia : por. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej