Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademicki 2021/2022
Rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne kierunek penitencjarystyka trwa do 20 sierpnia 2021 roku. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości. 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostkami organizacyjnymi to studia, które uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe określone 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia realizowane będą w Warszawie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. 
 
Studia podyplomowe Ochrona Ludności przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego. Przedmiotowe studia rozwijają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa i oparte są na założeniu przyjętym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, a w szczególności tzw. Wyższych Kursów Obronnych, z uwzględnieniem problematyki Systemu Zarządzania Kryzysowego RP oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony z dnia 17 lipca 2012 r.  
 
Studia podyplomowe w zakresie Dowodzenia Działaniami Specjalnymi przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i dowodzenia na stanowiskach dowódczych. Przedmiotowe studia dedykowane są w szczególności osobom zajmującym się przede wszystkim planowaniem i prowadzeniem działań specjalnych. Studia te rozwijają wiedzę z zakresu dowodzenia z uwzględnieniem problematyki Systemu Zarządzania Kryzysowego RP. Zajęcia realizowane będą w Kaliszu. Limit przyjęć na studia podyplomowe wynosi 50 miejsc.  
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej