„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

W okresie od dnia 11 sierpnia do 3 września br. w jednostce realizowano zajęcia kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik”. Kurs był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podobnie jak uprzednie edycje, szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyło 10 osadzonych, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli część teoretyczną oraz praktyczną kursu.

Tekst i zdjęcia: kpt. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej