W sobotę 27.08.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zorganizowała IX edycję rajdu rowerowego "Odjazdowy bibliotekarz". Wzorem lat ubiegłych w rajdzie uczestniczyła grupa skazanych uczestników prowadzonego w jednostce Dyskusyjnego Klubu Książki. Trasa rajdu liczyła 18 kilometrów, a wspólnie podróżowało 80 uczestników. Podstawową ideą rajdu jest propagowanie czytelnictwa i aktywnego trybu życia. Po zakończeniu rajdu na terenie biblioteki dla wszystkich uczestników przygotowano wiele atrakcji.

Tekst: kpt. Sławomir Grochowski

Zdjęcia: dzięki uprzejmości dzialdowo.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej